Chủ đề: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, cập nhật vào ngày: 22/10/2018

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 26 ngày 27/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 26 ngày 27/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 25 ngày 26/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 25 ngày 26/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 24 ngày 25/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 24 ngày 25/10/2017 trên cả nước.