Chủ đề: vắc xin

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vắc xin, cập nhật vào ngày: 20/05/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Công văn số 552/SNN-CNTY đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Sở tăng cường tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019.

Trong năm 2019, ngành y tế Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu giảm 0,1‰ tỷ suất sinh, giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng so với năm 2018. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.