Chủ đề: vay trả chậm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vay trả chậm, cập nhật vào ngày: 23/02/2019

Cách đây 5 năm, việc đi mua điện thoại, xe máy… đều phải dùng “tiền tươi thóc thật”, hiếm ai nghĩ đến việc sẽ có ngày đi mua hàng không cần đủ tiền vẫn có thể đem hàng về nhà như ngày hôm nay. Tuy nhiên, từ ngày xuất hiện các công ty tài chính (CTTC) tiêu dùng, việc mua hàng khi chưa đủ tiền không còn là điều xa lạ.