Chủ đề: vi phạm trật tự xây dựng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vi phạm trật tự xây dựng, cập nhật vào ngày: 18/08/2019

Cho đến thời điểm này, toàn TP vẫn còn tồn đọng 80 công trình vi phạm trật tự xây dựng trước năm 2018 chưa được xử lý, giải quyết. Vẫn còn quận, huyện chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, chưa xử lý giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm còn tồn đọng.