Chủ đề: xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xã hội, cập nhật vào ngày: 20/07/2019

Dù đã có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư nhưng nguồn cung nhà ở xã hội hiện mới chỉ đáp ứng được 30% so với nhu cầu, còn người thu nhập thấp thực tế vẫn khó tiếp cận mua nhà.

Lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng; lương hưu, trợ cấp BHXH tăng thêm 7,19% - là những chính sách mới về tiền lương sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 7-2019.