Chủ đề: xét nghiệm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xét nghiệm, cập nhật vào ngày: 15/10/2018

Xét nghiệm miễn phí 30 nguồn nước tại Hà Nội

Việt Nam ngày 26/8 bắt đầu cho triển khai dịch vụ tự xét nghiệm HIV, giúp người dân có thể tự kiểm tra xem mình có bị nhiễm loại virus chết người này hay không.

Bảng giá khám dịch vụ tại một số bệnh viện năm 2016