Chủ đề: xử lý rác

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xử lý rác, cập nhật vào ngày: 16/12/2018

Theo thông tin mới đây từ Bộ Tài nguyên & Môi trường, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015 và năm 2016, Thanh tra Bộ cùng các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.203 tổ chức, gồm 8 cuộc thanh tra hành chính và 149 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Hà Nam: Nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm, hàng trăm hộ dân dựng rạp phản đối