Chủ đề: xử phạt đa cấp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xử phạt đa cấp, cập nhật vào ngày: 19/02/2018

Cục Quản lý Cạnh tranh vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc.