Chủ đề: y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về y tế, cập nhật vào ngày: 18/08/2019

Bộ Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh kết nối liên thông giữa các cơ sở y tế, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4