Chủ đề: y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về y tế, cập nhật vào ngày: 21/05/2019

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1718/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các Sở Y tế tăng cường kiểm tra các sản phẩm có trong cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố.