Theo đó, qua công tác thanh tra, bên cạnh việc ghi nhận việc tuân thủ những quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, từ 2014 đến thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam (MLM Việt Nam) đã thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội, nhưng đến ngày 09/4/2015 mới thông báo đến Sở Công Thương Hà Nội theo quy định.

Tháng 01/2015 mặc dù đã đăng ký mẫu hợp đồng mới với Cục Quản lý cạnh tranh, nhưng MLM Việt Nam vẫn dùng mẫu hợp đồng cũ để ký kết với khách hàng; không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp 6 tháng cuối năm 2015 với Sở Công Thương Hà Nội theo quy định;

MLM Việt Nam không khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;

Bên cạnh đó, MLM Việt Nam đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng, của sản phẩm Dưỡng gan an tâm và Kem sữa ong chúa VN và trà MLM Việt Nam; không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại;

Ngoài ra, công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chương trình khuyến mại đã đăng ký với với Sở Công Thương Hà Nội; báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không trung thực; có dấu hiệu cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa theo quy định của pháp luật;

MLM Việt Nam không lập hóa đơn chứng từ bán hàng theo quy định trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2015, mặc dù Công ty có thực hiện việc bán hàng hóa, thu tiền, trả hàng cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Công ty MLM đã từng bị truyền thông đưa tin vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Ảnh cắt từ clip).

Công ty MLM đã từng bị truyền thông đưa tin vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, đối với sản phẩm Cà phê dưỡng sinh MLM Việt Nam, MLM Việt Nam mua với giá 190.500 đồng (chưa VAT), bán cho nhà phân phối với giá 575.000 đồng. Mức chệnh lệch mua vào- bán ra đối với sản phẩm này là 3 lần.

Ngày 12/11/2015 Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-QLCT về việc xử lý cạnh tranh phạt Công ty với số tiền 101 triệu đồng với 2 lỗi: (1) không khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp; (2) đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng, của sản phẩm Dưỡng gan an tâm và Kem sữa ong chúa VN và trà MLM Việt Nam.

Chánh thanh tra Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 57/QĐ-XPVPHC với số tiền 200 triệu đồng đối với 4 lỗi: (1) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp 6 tháng cuối năm 2015 với Sở Công Thương Hà Nội theo quy định; (2) không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại; (3) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chương trình khuyến mại  đã đăng ký với với Sở Công Thương Hà Nội; (4) báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không trung thực.

Thanh tra Sở đã yêu cầu MLM Việt Nam điều chỉnh, khắc phục những tồn tại trong quy định tại chương trình trả thưởng, quy tắc hoạt động và trong việc thông báo khi thay đổi hợp đồng, chương trình trả thưởng, quy tắc hoạt động của Công ty.

Thanh tra Sở đã kiến nghị Sở Công Thương chuyển hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh tiếp tục xem xét xử lý đối với dấu hiệu cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng; chuyển hồ sơ và đề nghị Cục Thuế Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty về nghĩa vụ thuế và các khoản thù lao, trả thưởng cho người tham gia bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm theo quy định (nếu có); đồng thời có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương xem xét những nội dung bất cập trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Được biết trước đó, liên tiếp trong các ngày từ 30/3 đến 01/4/2016 Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa tin về việc MLM Việt Nam có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Chánh thanh tra Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với Công ty  này./.

Theo Quý Dương / Gia đình Việt Nam