Công ty TNHH My Fortuna có địa chỉ trụ sở chính tại 37/M2 Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 067/QLCT-GCN, do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 1/2/2016.

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý cạnh tranh quyết định chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty My Fortuna trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 12/2/2017, đồng thời, đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH My Fortuna có quyền thông báo đến Cục về việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH My Fortuna được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định.

Theo Minh Chuyên/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/them-1-cong-ty-da-cap-khai-tu-11034.html