Xây dựng hệ thống thông tin cho thị trường bất động sản Việt Nam: "Lọc máu" để thị trường minh bạch
Đối với ngành bất động sản, thông tin là một yếu tố vô cùng quan trọng, nếu ví tài chính là máu lưu thông thì thông tin được ví như mạch máu. Bởi vậy thông tin là thứ dẫn dắt thị trường bất động sản. Việc minh bạch hóa thông tin là hết sức quan trọng trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ này.
 Danh sách bài mới