Chung cư mini "Ổ chuột" hay "tổ chim họa mi": Chính quyền phường "bất lực" hay cố tình "ngó lơ"?
Nhìn một cách công bằng, chung cư mini ra đời đã phần nào giải quyết câu chuyện nhà ở cho cư dân Thủ đô nhưng việc xây dựng tràn lan, tự phát mô hình này tại một số quận đã và đang tạo ra những rủi ro lớn cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp. Trong câu chuyện này, trách nhiệm của chính quyền địa phương là không thể phủ nhận.
 Danh sách bài mới