Tháo gỡ vướng mắc đất đai, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) nhà nước và DN có vốn nhà nước. Đây là một trong những mục tiêu để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2019 - 2020.
 Danh sách bài mới