Chủ đề: thời tiết hồ chí minh hôm nay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết hồ chí minh hôm nay, cập nhật vào ngày: 09/12/2019

Hà Nội Quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Hà Nội Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Hà Nội Quang mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Hà Nội Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Hà Nội Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Hà Nội Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Hà Nội Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Hà Nội Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Hà Nội Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Hà NộiCó mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Hà NộiCó mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Hà NộiCó mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.