Toàn trường hiện chỉ có khoảng 50 học sinh, hầu hết đều đến từ nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,.. theo dạng học bổng. Các em ăn ở theo hình thức nội trú và được quản lý 24/24 với nhiều quy định ngặt nghèo kể cả khi các em muốn về thăm nhà, đi ra ngoài chơi hay có bố mẹ đến chơi với con em mình.
Danh sách bài mới