Chủ đề: tổng thu nhập vpbank

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tổng thu nhập vpbank, cập nhật vào ngày: 08/12/2019

Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 1.700 tỷ đồng.