Chủ đề: trường THPT Năng khiếu TDTT ở Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trường THPT Năng khiếu TDTT ở Hà Nội, cập nhật vào ngày: 11/12/2019

Học sinh học ở các tỉnh, thành phố trong cả nước độ tuổi từ 15-17 đều được đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao ở Hà Nội.

Học sinh học ở các tỉnh, thành phố trong cả nước độ tuổi từ 15-17 đều được đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao ở Hà Nội.