HƯỚNG DẪN CÁCH CHẶN TIN NHẮN RÁC TRÊN MÁY TÍNH 

Bạn dùng bất kỳ trình duyệt web nào để vào trang Facebook. Sau đó lần lượt thực hiện như sau.

Vào Settings (Cài đặt)

Chọn Privacy (Quyền Riêng Tư). Tại phần “Who can contact me?” (Ai có thể liên hệ với tôi), bạn chọnEdit (Chỉnh sửa) ở mục "Whose messages do I want filtered into my Inbox?” (Lọc tin nhắn từ người khác đến hộp thư của mình).

Chọn “Strict Filtering” (Lọc nghiêm ngặt)

HƯỚNG DẪN CÁCH CHẶN TIN NHẮN RÁC TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (ANDROID, iOS)

Hướng dẫn dưới đây thực hiện trên Android, iOS làm tương tự.

Mở Facebook, vào phần thiết lập cá nhân và chọn vào "Privacy Shortcuts" (Đường tắt Quyền Riêng Tư) > More Setting (Cài đặt khác) > Privacy (Quyền Riêng Tư).

Tại phần: "Who can contact me?" (Ai có thể liên hệ với tôi), bạn chọn vào mục "Whose messages do I want filtered into my Inbox?" (Lọc tin nhắn từ người khác đến hộp thư của mình). Chọn "Strict Filtering" (Lọc nghiêm ngặt).

Từ đây các tin nhắn rác sẽ đi vào hộp Other và không hiện lên với bạn nữa.

*Lưu ý: Việc lọc bớt tin nhắn sẽ giúp bạn tạm thời chặn các quảng cáo nhưng về lâu dài sẽ có nhiều tin nhắn bình thường từ người lạ, bạn bè cũng sẽ không hiện lên với bạn.

Vì thế bạn nên cân nhắc trước khi cài đặt hoặc thường xuyên kiểm tra hộp thư "Other" để kiểm soát tin nhắn của mình. 

Theo Trang Bùi/ Gia đình Việt Nam