Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank - Ngày 17/02/2019

Tỷ Giá Ngoại Tệ, ty gia usd, dola My, giá đô la ngân hàng Ngày hôm nay

Lần cập nhật cuối: 17/02/2019

Tỷ giá hối đoái thị trường quốc tế

Cập nhật mới nhất ngày 17/02/2019

Tỷ giá ngoại tệ chính

Tỷ giá chéo các ngoại tệ