Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm. Theo báo cáo này, hệ thống tài chính trong 8 tháng đầu năm nhìn chung đã đảm bảo tốt khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế do thanh khoản của khu vực ngân hàng khá dồi dào.

Giảm lãi suất cho vay còn gặp một số thách thức

Báo cáo cũng chỉ ra, hệ thống tài chính trong 8 tháng đầu năm nhìn chung đã đảm bảo tốt khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế do thanh khoản của khu vực ngân hàng khá dồi dào.

Tính đến 31/07/2016, tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế đạt 7 triệu 489 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2015.

Tính đến cuối tháng 8/2016, vốn huy động từ hệ thống các TCTD tăng khoảng 11% so với đầu năm, song tín dụng chỉ tăng ở mức tương đương so với cùng kỳ năm trước (9,2%) và chưa có dấu hiệu bứt phá bước trong quý III/2016.

Trong đó, tín dụng các khu vực ưu tiên tăng trưởng thấp hơn mức chung của toàn hệ thống cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao.

Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 8 tiếp tục dồi dào. Biểu hiện ở mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm khoảng 0,3-0,5 điểm % ở tất cả các kỳ hạn so với tháng trước và duy trì ở mức thấp , trong khi khối lượng giao dịch bình quân giảm 24% so với tháng trước.

Việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay những tháng cuối năm có các yếu tố thuận lợi do thanh khoản liên ngân hàng dồi dào; tỷ lệ tín dụng/huy động là 84,6%, giảm so với mức 85,7% cuối năm 2015; áp lực tăng lãi suất do yếu tố tỷ giá được giảm thiểu do thị trường ngoại hối ổn định, lãi suất TPCP tiếp tục giảm ở các kỳ hạn, cùng với việc TPCP đã đạt hơn 89% kế hoạch năm sẽ giảm áp lực lên lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng chỉ ra việc giảm lãi suất cho vay còn gặp một số thách thức do tiến trình xử lý nợ xấu diễn ra còn chậm.

Nợ xấu tính đến tháng 6/2016 toàn hệ thống là 2,78%, tăng 0,23 điểm % so với cuối năm 2015. Số nợ xấu được xử lý trong 6 tháng đầu năm là 59,7 nghìn tỷ đồng (giảm 14,55% so cùng kỳ năm trước), chủ yếu là nhờ khách hàng trả nợ gần 31 nghìn tỷ đồng, số nợ xấu bán cho VAMC đạt 8,88 nghìn tỷ đồng.

Giảm lãi suất cho vay gặp thách thức do tiến trình xử lý nợ xấu chậm

Giảm lãi suất cho vay gặp thách thức do tiến trình xử lý nợ xấu chậm.

Mức độ tăng lạm phát giảm dần

Dẫn theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính, CPI tháng 8/2016 tăng 0,1% so với tháng 7/2016 và 2,57% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mặc dù lạm phát (so với cùng kỳ) tiếp tục xu hướng tăng nhưng mức độ tăng đã giảm dần.

Đóng góp vào mức tăng CPI của tháng 8 so với tháng 7 chủ yếu là nhóm dịch vụ y tế (tháng 8 tăng 8,12% so với tháng 7), tiếp theo là nhóm dịch vụ giáo dục (tháng 8 tăng 0,5% so với tháng 7).

Trong khi đó, các nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa tính CPI là lương thực, thực phẩm đều giảm so với tháng 7 (lương thực giảm 0,35%, thực phẩm giảm 0,19%), nhóm giao thông giảm 1,97% so với tháng trước do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giảm giá xăng trong tháng 7.

Lạm phát cơ bản (lạm phát loại trừ lương thực - thực phẩm; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) vẫn duy trì ở mức dưới 2%. Như vậy, xu hướng tăng lạm phát trong năm 2016 chủ yếu do tác động của điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục; chứ không phải do sức ép từ tổng cầu.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/giam-lai-suat-cho-vay-gap-thach-thuc-do-tien-trinh-xu-ly-no-xau-cham-c27154.html