Gói 30 nghìn tỷ đồng là gói vay hỗ trợ mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Lãi suất gói 30000 tỷ thấp hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng rất nhiều (hiện tại là 5%). Thời hạn cho vay gói 30 nghìn tỷ tối đa lên đến 15 năm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền đã cam kết là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%). Dự tính đến ngày 1/6/2016, gói vay hỗ trợ này sẽ hết hạn giải ngân.

Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, đã ký hợp đồng cam kết cho vay 40.037 hộ với số tiền là 19.225 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 39.883 hộ với số tiền là 13.771 tỷ đồng. Đối với tổ chức, đã cam kết cho vay 60 dự án với số tiền là 7.774 tỷ đồng và giải ngân cho 58 dự án, dư nợ là 3.940 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng đứng ngồi không yên vì lãi suất của gói vay 30.000 tỷ sau ngày 1/6/2016.

Nhiều khách hàng đứng ngồi không yên vì lãi suất của gói vay 30.000 tỷ sau ngày 1/6/2016.

Đến nay, khi gói 30.000 tỷ sắp đến ngày kết thúc thì cũng là lúc một số ngân hàng ra thông báo về việc áp dụng lãi suất thương mại thông thường đối với dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016.

Theo đó, phần dư nợ vay được giải ngân từ ngày 1/6/2016 trở về trước sẽ được áp dụng lãi suất vay vốn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng, phần dư nợ vay giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ áp dụng lãi suất vay thương mại thông thường do khách hàng và ngân hàng cho vay tự thỏa thuận.

Trước thông tư mới này của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiều khách hàng đã đồng ý với việc thỏa thuận cùng chủ đầu tư (CĐT) và NH giải ngân trước tiến độ công trình để tận dụng lãi xuất ưu đãi của gói 30000 tỷ.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều người vay gói 30 ngàn tỷ mua nhà đang đứng trước lo lắng khi mà số tiền vay của họ khoảng 90 - 100% là sẽ chuyển hết cho chủ đầu tư, như vậy sẽ không như trước đây khi mà theo tiến độ dự án làm đến đâu thì khách hàng nộp tiền đợt đó.

Thậm chí, nhiều người mua nhà còn cho hay, họ đang lo ngại chủ đầu tư sẽ không giao nhà đúng tiến độ sau khi tiền đã được giải ngân./.

Theo Ngọc Mạnh / Gia đình Việt Nam