Vay ngắn hạn đẩy mạnh margin

 Hoạt động margin góp phần đáng kể vào lợi nhuận các công ty chứng khoán. 

Cuộc đua margin

Theo báo cáo của Công ty CK Sài Gòn (SSI), tổng vay nợ ngắn hạn của công ty mẹ đến cuối tháng 9 là 6.817 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm 2017. Trong thuyết minh chi tiết của SSI về các ngân hàng cho vay, Vietcombank là ngân hàng cho vay lớn nhất với mức 3.500 tỷ đồng. Sau  đó là PG Bank, NCB, Techcombank, VIB và Sinopac Hongkong với tổng mức 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, SSI còn tăng thêm quy mô vay nợ 199,8 tỷ đồng bằng hình thức phát hành trái phiếu.

Phần lớn số tiền vay thêm được SSI sử dụng để cho các nhà đầu tư chứng khoán vay lại (margin). Theo đó, tổng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán của SSI tăng gần 1.000 tỷ đồng, lên mức 4.729 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện tại, SSI là công ty cho vay margin lớn nhất thị trường.

Đứng thứ 2 là công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) với lượng môi giới cổ phiếu đứng thứ 2 trên sàn Hose. HSC hiện duy trì khoản vay nợ hơn 1.600 tỷ đồng (tăng 600 tỷ đồng) so với đầu năm trong khi vẫn cung cấp khoản vay lớn cho nhà đầu tư, khoảng 3.540 tỷ đồng. Phần lớn nguồn tiền cho vay này được tài trợ từ vốn chủ sở hữu của HSC. Điều này làm giảm đáng kể chi phí lãi vay, góp phần tăng lọi nhuận hoạt động của HSC.

Một công ty CK khác cũng có mức vay ngắn hạn ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng để cấp vốn hoạt động margin là Vndirect. Theo báo cáo, VNDirect không cung cấp thông tin chi tiết về các ngân hàng cho vay, chỉ cho biết trong 9 tháng đầu năm khoản vay ngắn hạn tăng từ 2.613 tỷ đồng lên hơn 4.174 tỷ đồng.Ngoài ra, công ty cũng phát hành thêm 140 tỷ đồng trái phiếu. Do đó, quy mô cho vay của VnDirect đã tăng từ gần 1.000 tỷ đồng lên 2.854 tỷ đồng.

Về đích vinh quang

Đa số các công ty CK vay ngắn hạn ngân hàng để mở rộng hoạt động margin đều thắng lợi thông qua kết quả kinh doanh quý III.

Trước tiên phải kêt đên công ty chứng khoán có lượng cho vay margin lớn nhất là SSI. Từ khi được phép cung cấp dịch vụ margin, hoạt động này góp phần đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của SSI. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, lãi cho vay SSI đạt 368 tỷ đồng chiếm 20% doanh thu. Doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 470 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ 2016. Do đó, kết quả 9 tháng đầu năm của công ty đạt khoảng 975 tỷ đồng, đạt hơn 92% kế hoạch năm 2017.

HSC cũng báo báo kết quả trong 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 870 tỷ đồng, tăng 48%. LNST đạt 368 tỷ đồng tăng trưởng 61% so với cùng kỳ.  Riêng hoạt động môi giới đạt doanh thu 328 tỷ đồng, chiếm 37% tổng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Việc mở rộng hoạt động margin giúp doanh thu môi giới chứng khoán của Vndirect trong 9 tháng tăng 63%, khoản lãi cho vay tăng từ 147 tỷ dồng lên 241 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp lợi nhuận 9 tháng của VNDirect tăng 2,2 lần đạt mức 324 tỷ đồng. VNDirect trở thành công ty thứ 3 về thị phần môi giới tại HOSE sau HSC và SSI.

Theo Cẩm Nhung/ Reatimes