Chủ đề: Vespa Sprint

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Vespa Sprint, cập nhật vào ngày: 09/12/2019

Vespa Sprint 2019 kế thừa những đặc tính của Vespa S, bổ sung hệ thống đèn LED, có giá bán 77,5 triệu đồng.