Cụ thể, mức xử phạt đối với CTCP Queenet Quốc tế số tiền là 240 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến cơ quan quản lý, không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi và cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

CTCP Queenet Quốc tế bị xử phạt 240 triệu đồng do vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp

Công ty TNHH World Việt Nam chịu mức xử phạt thấp hơn với số tiền là 80 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến cơ quan quản lý, không thực hiện nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, hai đơn vị này có 30 ngày để khiếu nại. Quá thời hạn này, nếu công ty không khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.

Theo Vân Hà/Reatimes