Video

Thanh Hóa: Hồi sinh phận chài

Phận đời của người dân vạn chài cũng lênh đênh giống như con nước trôi, nay đây mai đó. Ước mơ về một cái Tết trên bờ đã trở thành khát khao của hàng chục hộ dân xóm chài tại các xã Định Hải, Định Tiến, Quý Lộc, Định Công... (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa)), kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xem thêm