Vietinbank tuyển dụng chuyên viên phòng Phát triển sản phẩm & Marketing tại trụ sở chính

Vietinbank đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phòng Phát triển sản phẩm & Marketing tại trụ sở chính.

I. Thông tin tuyển dụng:

1. Vị trí tuyển dụng:

    - Chuyên viên mảng Thanh toán: 02 chỉ tiêu

    - Chuyên viên chính mảng Thanh toáng: 01 chỉ tiêu.

2. Mô tả công việc

     Các vị trí trên, vui lòng theo dõi mô tả công việc tại đây

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 14/04/2017

- Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tuyến, Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank.

Lưu ý:

- Khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ứng viên bắt buộc phải đính kèm file khi nộp hồ sơ (nếu không sẽ bị loại hồ sơ) gồm có các file sau:

+ Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).

+ Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB)).

Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho ứng viên Tại đây

- VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

- VietinBank không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

Theo Hoàng Hà/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/vietinbank-tuyen-dung-chuyen-vien-phong-phat-trien-san-pham-marketing-tai-tru-so-chinh-5609.html