Chương trình không hạn chế số lần nạp thẻ hay mệnh giá thẻ nạp.

Theo Hà Anh/Reatimes