Theo đó, Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp cho tất cả các thuê bao duy nhất trong ngày 16/05/2016.

Cụ thể: 

- Thời gian triển khai: Duy nhất trong ngày 16/05/2016 trên phạm vi cả nước.

- Đối tượng áp dụng:

  • Tất các các thuê bao di động Viettel trả trước đang hoạt động, trừ thuê bao gói Sea+, Tourist.
  • Các thuê bao Homephone trả trước cũng được hưởng ưu đãi này.

Khuyến mãi Viettel

Nội dung khuyến mãi:

- Thuê bao sử dụng gói TOMS, TOM690, SV690:

  • Tặng 50% giá trị mỗi thẻ thẻ nạp trong ngày 16/5 vào tài khoản khuyến mại (TK 34).
  • Không giới hạn thời gian sử dụng số tiền khuyến mãi nhưng chỉ được dùng gọi và nhắn tin nội mạng Viettel.

- Thuê bao sử dụng các gói cước còn lại:

  • Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản khuyến mãi (TK10).
  •  Không giới hạn thời gian sử dụng số tiền khuyến mãi và không phân biệt sử dụng ngoại mạng hay nội mạng.

- Đối với thuê bao Homephone trả trước:

  • Tặng 50% giá trị mỗi thẻ nạp vào tài khoản khuyến mãi.
  • Không giới hạn thời gian sử dụng số tiền khuyến mãi và không phân biệt sử dụng ngoại mạng hay nội mạng.

Theo Minh Chuyên/Gia đình Việt Nam