Báo cáo "Môi trường Kinh doanh 2017: Cơ hội bình đẳng cho mọi người” do World Bank thực hiện dựa trên 190 nền kinh tế, trong đó Somalia là cái tên mới được xuất hiện trong báo cáo này.

Báo cáo ghi nhận: Trên 2/3 trong số 25 nền kinh tế trong khu vực đã thực hiện tổng cộng 45 cuộc cải cách trong năm vừa qua nhằm cải thiện môi trường kinh doanh so với 28 cải cách được thực hiện trong năm trước đó.

4 nền kinh tế khu vực lọt vào nhóm 10 nền kinh tế đứng đầu thế giới trong bảng xếp hạng của báo cáo là:

 • New Zealand (số 1)
 • Singapore (số 2)
 • Đặc khu Hành chính Hong Kong, Trung Quốc (số 4)
 • Hàn Quốc (số 5)

Đáng chú ý, có 2 nền kinh tế trong khu vực là Brunei Darussalam và Indonesia, nằm trong nhóm 10 nước cải thiện nhanh nhất trên thế giới trong bảng xếp hạng năm nay.

Việt Nam đã tăng trưởng 9 bậc, lên vị trí 82 trên tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá 

2 nền kinh tế xếp hạng thấp nhất trong khu vực là Myanmar (số 170) và Timor-Leste (số 175)

Xếp hạng của một số nền kinh tế lớn khác như sau:

 • Trung Quốc (số 78)
 • Nhật Bản (số 34)
 • Indonesia (số 91)
 • Malaysia (số 23)
 • Philippines (số 99)
 • Thái Lan (số 46)
 • Việt Nam (số 82)

Theo World Bank, các nền kinh tế trong khu vực thực hiện tốt nhất các tiêu chí Tiếp cận tín dụng (hạng trung bình là 77), Giải quyết thủ tục xây dựng (79) và Cấp điện (82).

Ví dụ, thời gian trung bình một doanh nghiệp phải bỏ ra để xin được cấp điện tại các nước trong khu vực là 73 ngày trong khi mức trung bình toàn cầu là 93 ngày.

Về Việt Nam, với việc cải thiện ở một số tiêu chí đã đưa Việt Nam lên thứ hạng 82, cao hơn 9 bậc so với trước đó. 

World Bank cho hay, Việt Nam đã cải thiện được ở một số tiêu chí như:

 • Tiêu chí tiếp cận điện năng tăng 5 bậc lên thứ 96 trên bảng xếp hạng
 • Tiêu chí bảo vệ nhà đầu tư nhỏ tăng ấn tượng 31 bậc lên thứ 87
 • Tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc lên thứ 167
 • Tiêu chí giao thương quốc tế cũng tăng tới 15 bậc lên thứ 93

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số tiêu chí quan trọng bị sụt giảm thứ hạng như:

 • Tiêu chí thành lập doanh nghiệp giảm tới 10 bậc, xuống thứ 121 trên bảng xếp hạng
 • Tiêu chí xin cấp phép xây dựng và vay vốn đều giảm 3 bậc

Việc xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 tiêu chí gồm:

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Xin cấp phép xây dựng
 • Tiếp cận điện năng
 • Đăng ký tài sản
 • Vay vốn
 • Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ
 • Nộp thuế
 • Giao thương quốc tế
 • Thực thi hợp đồng
 • Xử lý khi mất khả năng thanh toán

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/world-bank-viet-nam-tang-9-bac-ve-moi-truong-kinh-doanh-toan-cau-c30988.html