Cụ thể: Xăng RON 92: tăng 271 đồng/lít; Xăng E5: tăng 224 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 201 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 199 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 265 đồng/kg.

Sau điều chỉnh giá xăng khoáng lên mức tối đa 18.146 đồng;xăng E5 là 17.858 đồng một lít; dầu diesel 14.611 đồng một lít, dầu hỏa là 13.198 đồng một lít và dầu madut 11.909 đồng một kg.

Cùng đó, nhà điều hành chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng khoáng thêm 170 đồng một lít, lên mức 300 đồng một lít; xăng E5 thêm 190 đồng một lít lên 300 đồng. Mức trích quỹ mới của dầu diesel 250 đồng một lít dầu hoả 200 đồng một lít và dầu madut 270 đồng một kg.

Cơ sở tăng giá xăng dầu là do bình quân giá thành phẩm trên thị trưởng Singapore 15 ngày qua với xăng khoáng mức 69.388 USD một thùng; diesel là 69.866 USD một thùng...

Theo ngaynay.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/xang-dau-dong-loat-tang-gia-17186.html