bất động sản 2021

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bất động sản 2021, cập nhật vào ngày: 01/03/2021

Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động giao dịch mua bán, triển khai dự án của doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện. Giai đoạn bình thường mới lần 2 đã trở lại, đem đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.