bệnh dại ở Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bệnh dại ở Việt Nam, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước ghi nhận có 54 người chết vì bệnh dại, trong đó có những ca được ghi nhận ở địa phương trước đây chưa có người mắc.