Bếp trưởng Gopalsamy Mani

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bếp trưởng Gopalsamy Mani, cập nhật vào ngày: 05/04/2020

Trước khi chọn Đảo Ngọc Phú Quốc là nơi dừng chân, Bếp trưởng Gopalsamy Mani đã từng làm việc qua nhiều vị trí như Chef de Partie, Sous Chef, Head Chef...