BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG, cập nhật vào ngày: 07/07/2020

Một trong những bài học được rút ra là cần thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch, ngăn chặn điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, xử lý kịp thời, triệt để các sai phạm...

Quá trình đô thị hóa quá nhanh ở những thành phố lớn gây ra nhiều hệ lụy. Một trong những vấn đề gây nhức nhối cho xã hội thời gian qua là chủ đầu có nhiều sai phạm trong quản lý, vận hành.

Đúng 8h30 sáng ngày 15/11, Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Khách sạn J.W Marriott - Hà Nội. Diễn đàn do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp cùng Kênh Truyền hình VITV tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng.