BƯỚM LẠ TẤN CÔNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BƯỚM LẠ TẤN CÔNG, cập nhật vào ngày: 07/07/2020

Nhiều vườn cam của các nông dân huyện Con Cuông (Nghệ An) bị một loại bướm lạ tấn công khiến quả cam rụng hàng loạt.