cách tính giá bán lẻ điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cách tính giá bán lẻ điện, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 5923/BCT-ĐTĐL gửi các bộ ngành, địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.