Cải thiện môi trường không khí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cải thiện môi trường không khí, cập nhật vào ngày: 05/04/2020

Nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thủ đô và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thời gian qua, các cấp, ngành của TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp