chống dịch tả lợn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chống dịch tả lợn, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Công văn số 407/BC-SNN, về diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.

Mới đây, ngay sau cuộc họp về việc ứng phó cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 57/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu về việc chủ động công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố