Chu Anh Tuấn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chu Anh Tuấn, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn vừa có đơn xin nghỉ công tác vì “sức khỏe giảm sút và áp lực công việc”.

Những vi phạm tại trường THPT chuyên Lam Sơn có trách nhiệm của ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường và các cá nhân có liên quan cần được xem xét, xử lý trách nhiệm về mặt Đảng.

Các sai phạm trong quản lý và thu chi tiền tỷ tại nhà trường có liên quan trực tiếp tới ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và các cá nhân khác có liên quan.

Hầu hết các nội dung phản ánh trong đơn kiến nghị đều liên quan tới ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.