chương trình phát triển nhà ở tỉnh khánh hòa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chương trình phát triển nhà ở tỉnh khánh hòa, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Chương trình phát triển nhà ở Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là đảm bảo tính ổn định, lành mạnh cho thị trường bất động sản, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân…