CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Qua công tác thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác QLNN; cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, xử lý 1.080m2 đất...

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.