doanh nghiệp đầu tư xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp đầu tư xanh, cập nhật vào ngày: 14/07/2020

Cần có sự hỗ trợ, kết hợp của cơ quan ban ngành có liên quan, không chỉ từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính mà cần có sự chung tay của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xác định các dự án xanh...