đơn vị xét nghiệm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đơn vị xét nghiệm, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về những đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 tại Việt Nam.