dữ liệu dân cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dữ liệu dân cư, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành trong quý I/2021 để tạo hành lang pháp lý trong vấn đề danh tính số.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4803/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Triển khai dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát nhân khẩu, hộ khẩu để thu thập thông tin, nhập dữ liệu dân cư...