giai đoạn bình thường mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giai đoạn bình thường mới, cập nhật vào ngày: 16/05/2021

Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động giao dịch mua bán, triển khai dự án của doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện. Giai đoạn bình thường mới lần 2 đã trở lại, đem đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.