giảm phí dịch vụ hàng không

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giảm phí dịch vụ hàng không, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Bộ Tài chính vừa có quyết định giảm 10-20% phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.