Haprofood

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Haprofood, cập nhật vào ngày: 19/01/2021

Từ 17h ngày 31/3/2020, Tập đoàn BRG chính thức mở thêm 10 cửa hàng bán lẻ HaproFood tại các địa điểm trung tâm để giúp người tiêu dùng Thủ đô thuận tiện mua sắm hàng hóa trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19