hộ gia đình

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hộ gia đình, cập nhật vào ngày: 29/11/2021

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tính đến ngày 18/9, toàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 161.003 lao động tự do với số tiền 241,5 tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020.

Theo quy định khi được cấp sổ đỏ thì người dân phải đóng 100% tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, có một số trường hợp người dân chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết “ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ hộ gia đình độc thân ở thành thị đã tăng từ 6,23% năm 2004 lên 9,1% năm 2014 và dự kiến tăng lên 10,1% vào năm 2019.

Tại các đô thị, chất thải rắn phát sinh từ hộ gia đình, khu công cộng, công trình xây dựng… là nguồn ô nhiễm có nguy cơ gây hại lớn đối với môi trường đất. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt hiện đang chiếm tỷ lệ cao nhất.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sau khi đã hoàn tất đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động sẽ phải nộp một số loại thuế cơ bản như: Phí đăng ký hộ kinh doanh, thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp...