Kết quả quan trắc mẫu bùn sống Tô Lịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kết quả quan trắc mẫu bùn sống Tô Lịch, cập nhật vào ngày: 26/05/2020

Gần cống xả Công ty Rạng Đông, 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch có lượng thuỷ ngân vượt ngưỡng cho phép.